Friday, May 16, 2008

Gabe ng Pasasalamat


Lubos ang aking pasasalamat sa ating consul general Welfredo DL. Maximo sa karangalan na isa po ako sa nabigyan ninyo ng "Appreciation Award" sa nakalipas lamang na sabado May 10, para sa mga sponsor ng "Tuloy Aral". Masaya po akung naibabahagi ang aking munting tulong para sa mga batang nangangailangan lalo na sa ating sariling bayan. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat!

No comments: