Sunday, July 20, 2008

My daugther Ciaralyn turn 10

Para sa aming minamahal na anak, kami'y bumabati ng Maligayang Kaarawan saiyo! Naway pagpalain ka ng ating panginoon ng maraming taon at bigyan ka ng mabuting kalusugan. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal ka namin ni Daddy mo, at ng iyong kapated na si Betty.

No comments: