Monday, July 2, 2007

Our Beloved Honorables Rep. Kaipat and Consul Gen. Maximo


To our beloved honorable Rep. Jacinta Kaipat and our Consul General Honorable Wilfredo DL. Maximo. Maraming-maraming salamat po sainyong pagpapaunlak sa aming invitation na makasama namin kayo sa araw nang aming panunumpa sa aming mga tungkulin, isa po itong mahalagang araw para sa aming lahat sa FMI. Sa lahat na aming mga magagandang layunin sa aming samahan madam/sir kayo po ang aming naging insperasyon, kaya gagawen namin po ang lahat nang aming makakaya para kayo ay maging proud pa lalo sa amin. Maraming salamat po! It's a great honor Madam & Sir to have you both on this special day for all of us (FMI), we thank you very much madam, & sir for your presences and for giving us your moral support. It's really mean a lot to all of us madam and sir. You both have been our Insperations for every good things that we have done and we will do our best to give everything we can, so that you both can be proud of us.

No comments: